Home

Waar verandering aan de orde is

De wereld rondom uw organisatie verandert snel, bijvoorbeeld door politieke keuzes, of door economische of technische ontwikkelingen. Het gevolg kan zijn dat uw organisatie ook moet veranderen.

Door verandering ontstaat onzekerheid in uw organisatie. Onrust is het gevolg. Uw medewerkers raken minder gemotiveerd, ziekteverzuim neemt toe. Uw beste mensen vertrekken te vroeg en laten gaten achter die u wellicht voorlopig niet kunt opvullen.

Door managementervaring is Bureau Ander Spoor ervan overtuigd dat middle managers in veranderprocessen en professionaliseringstrajecten een sleutelrol vervullen. Zij moeten immers niet alleen de winkel openhouden, maar ook de strategische koers van de top naar de werkvloer vertalen. En zij moeten ervoor zorgen dat zij zelf en hun medewerkers het veranderproces doorlopen zonder onnodige frustratie. Daarbij knaagt de onzekerheid over wat de toekomst brengen zal. Zij staan voortdurend in een spagaat en vangen figuurlijk de klappen van twee kanten op. Als zij toegerust zijn om hun werk goed te doen, is dat een prima thermometer voor de staat van het veranderproces.

Bureau Ander Spoor voert opdrachten uit bij organisaties die mee moeten veranderen. Ondersteunt in die opdrachten het doorvoeren van het veranderproces, neemt lijnverantwoordelijkheid, professionaliseert en coacht, loodst medewerkers zonder onnodige frustratie door de verandering en brengt middle managers snel in de juiste rol zodat ze de dingen (kunnen) doen die gedaan moeten worden. En helpt u daadwerkelijk leiderschap in en aan verandering te geven. Kortom, Bureau Ander Spoor heeft aandacht voor mens én organisatie.